Status: 352/352 gemeenten bezocht

Vrouenraets en Peskens hebben gezocht naar een vorm om de idee podium tot het minimale te reduceren. Een podium dat optimaal toegankelijk voor een zo breed en rijk mogelijk publiek is en tevens de maatschappelijke context, het landschap en haar publiek inclusief maakt. D.m.v. twee rode touwen leggen ze twee cirkels in de openbare ruimte waarbinnen de danser danst en opgaat in het landschap, zich onlosmakelijk verbindt met de ruimte om hem heen. De cirkels vertalen de veiligheidsmaatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan: de 1,5 meter afstand. Afstand van het middelpunt tot de eerste cirkel is 1,5 meter. Afstand tussen de twee cirkels is ook 1,5 meter waardoor juiste afstand tussen toeschouwer en danser gegarandeerd is. De totale oppervlakte van deze twee cirkels is π3² = 28,27 m2; de minimale oppervlakte die we allen moeten hebben om vrij te kunnen bewegen met in achtname de gezondheid voor jezelf en een ander.